E E S T I N A J O K O I R A

(EESTI HAGIJAS)

Alkuperämaa: Viro

Ryhmä: 6

FCI:n numero: 366

FCI:n luokitus: Ryhmä 6 Ajavat ja jäljestävät koirat, alaryhmä 1.2. keskikokoiset ajokoirat

Käyttökoetulos vaaditaan

Hyväksytty: FCI 26.9.2019 Kennelliitto 12.12.2019


KÄYTTÖTARKOITUS: Jäniksen, ketun ja myös ilveksen metsästykseen käytettävä ajokoira.


LYHYT HISTORIAOSUUS: Monien Skandinavian ajokoirarotujen tapaan myös
eestinajokoira pohjautuu itäisen ja läntisen Euroopan sekä Brittein saarten ajokoirarotuihin. Tärkeä vaihe rodun kehitykessä oli päätös keskittyä pienempiin ajokoiriin, jotka eivät olisi niin suuri uhka sorkkaeläimille ja jotka myös ajaisivat hitaammin. Tuhansia koiria etsittiin, arvioitiin ja rekisteröitiin rotuun, kun rotumääritelmä hyväksyttiin virallisesti v. 1954.
YLEISVAIKUTELMA: Sopusuhtainen, keskikokoinen, vankka- ja kuivarakenteinen ajokoira. Voimakas luusto ja käpälät, hyvin kehittyneet lihakset. Valkoiset merkit ovat selvästi näkyvissä ja niiden ansiosta koira on helppo havaita sen työskennellessä maastossa. Selvä sukupuolileima.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on selvästi säkäkorkeutta suurempi; nartut voivat olla hieman uroksia pitempiä. Raajakorkeus on noin puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tasapainoinen, eloisa ja ystävällinen. Erinomaisen hajuaistin ja voimakkaan riistavietin ansiosta koira löytää riistan ja jäljestää sitä hyvin vaikeassakin maastossa. Sointuva haukku auttaa paikallistamaan koiran kauempaakin.


PÄÄ: Ylhäältä katsottuna muodostaa tylpän kiilan, takaosastaan leveämpi ja kapenee hieman kohti kirsua.

KALLO: Kohtuullisen leveä, hieman kaartuva. Kulmakaaret ovat selvät mutta eivät korostuneet.

OTSAPENGER: Kohtuullinen, ei koskaan jyrkkä.

KIRSU: Leveä ja täysin musta, kelta- tai punavalkoisilla yksilöillä voi olla vaaleampi kirsu, ei koskaan maksanruskea.

KUONO: Pitkä ja suora, sopusuhtainen kallo-osaan nähden.

POSKET: Litteät.

HUULET: Kuivat ja tiiviit, eivät riippuvat, suupielessä ei huulipussia. Huulten reunat täysin pigmentoituneet.

LEUAT/HAMPAAT: Suuret, valkoiset hampaat, normaalisti kehittyneet leuat. Täydellinen hampaisto (42) ja leikkaava purenta, hampaat kiinnittyneet kohtisuoraan leukoihin ja yläetuhampaat asettuvat tiiviisti alaetuhampaiden eteen. Ikääntymisestä johtuva tasapurenta ja etuhampaiden kuluminen ei toivottavaa.

SILMÄT: Hieman vinot, tummanruskeat. Luomien reunat tummat.

KORVAT: Ohuet ja riippuvat, keskikorkealle kiinnittyneet ja poskenmyötäiset, pyöreäkärkiset ja lyhyen karvan peittämät. Eteenpäin vedettäessä korvalehdet ulottuvat suunnilleen kuonon puoliväliin.
KAULA: Keskipitkä ja hieman viistoasentoinen, pyöreähkö, lihaksikas ja kuiva, ei löysää kaulanahkaa.

RUNKO:

SÄKÄ: Kohoaa selkälinjan yläpuolelle.

SELKÄ: Tasainen, leveä ja lihaksikas.

LANNE: Lyhyt, leveä, kaartuva, lihaksikas.

LANTIO: Leveä, keskipitkä, lihaksikas ja hieman viisto. Lantio on 1-1,5cm säkää alempana.

RINTAKEHÄ: Soikea, pitkä ja tilava, kyynärpäihin ulottuva. Kylkiluut hyvin kehittyneet.

ALALINJA JA VATSA: Rintalasta on pitkä ja vatsaviiva vain hieman nouseva.

HÄNTÄ: Sapelimainen, tyvestä paksu ja hännänpäätä kohti hieman kapeneva, ulottuu kintereisiin. Liikkeessä eloisa, hännäntyvi ei koskaan saa nousta selkälinjan yläpuolelle.

RAAJAT

ETURAAJAT: Kuivat, vahvaluiset ja lihaksikkaat, edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Raajakorkeus on noin puolet säkäkorkeudesta.

Lavat: Lavan ja olkavarren välinen kulma noin 115–120 astetta.

Kyynärpäät: Voimakkaat ja rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset vaan suoraan taaksepäin suuntautuvat.

Kyynärvarret: Luut poikkileikkaukseltaan soikeat ja keskipitkät, runkoon nähden vahvat. Täysin suorat, eivät liian kevyet eivätkä liian vahvat.

Välikämmenet: Leveät, joustavat ja lähes pystysuorat.

Etukäpälät: Soikeat ja tiiviit, varpaat kaarevat. Vahvat kynnet suuntautuvat maata
kohti. Paksut päkiät.

TAKARAAJAT: Kuivat, vahvaluustoiset ja lihaksikkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Hyvin kulmautuneet.

Reisi ja sääri: Suunnilleen yhtä pitkät.

Polvet: Voimakkaat, kohtuullisesti kulmautuneet, liikkeessä eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.

Välijalat: Keskipitkät, hyvin voimakkaat, pystysuorat.

Takakäpälät: Kuten etukäpälät.


LIIKKEET: Tehokkaat ja vapaat, yhdensuuntaiset, joustavat ja sujuvat.


NAHKA: Kiinteä, joustava, poimuton.


KARVAPEITE

KARVA: Peitinkarva lyhyttä, tasaista, kovaa ja kiiltävää. Kohtuullinen aluskarva. Häntä on kauttaaltaan tasaisen, tiheän karvan peittämä ja näyttää sen vuoksi paksulta, hännän päässä karva on hieman lyhyempää.

VÄRI: Tyypillinen väri on kolmivärinen: valkoinen pohjaväri, jossa on mustia läikkiä ja punaruskeat merkit, läikkien kokoa ei ole määrätty. Myös kaksivärinen keltaisin tai punaruskein läikin sallitaan. Värityksessä on valkoisella pohjalla musta tai kellan-/punaruskea satulakuvio tai vaihtelevan kokoisia läikkiä, joissa voi olla lämpimän punaruskeat reunat. Valkoisia merkkejä tulee olla päässä, kaulan alapuolella, eturinnassa ja rintakehän alaosassa ulottuen vatsaan. Käpälien ja hännänpään tulee olla valkoiset. Kaikkien värien tulee olla mahdollisimman kirkkaat.

KOKO JA PAINO:

SÄKÄKORKEUS: Urokset 45–52 cm, nartut 42–49 cm


VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

VAKAVAT VIRHEET:

• Arkuus tai hyvin levoton käytös
• Liian kevyt tai liian raskas rakenne
• Liian lyhyt tai pitkä runko, takakorkeus
• Karkeapiirteinen pää, litteä tai liian holvautunut kallo, pyöreät posket
• Puutteellinen pigmentti kirsussa, huulissa tai silmäluomissa
• Vähäinen yläpurenta, jossa etuhampaat eivät kosketa toisiaan
• Korvat liian lyhyet tai liian paksut, liian ylös kiinnittyneet, eivät poskenmyötäiset, tai pitkäkarvaiset
• Kapea rinta, litteä rintakehä
• Heikko ylälinja, jyrkkä lantio
• Häntä liian pitkä (ulottuu yli 3 cm kintereen alapuolelle) tai liian lyhyt, tyvestään pystyyn nouseva häntä
• Hajavarpaiset tai liian pitkät (jäniksen-) käpälät
• Selvästi laineikas karva, puuttuva aluskarva
• Liian runsas valkoinen väri; selvät mustat tai ruskeat pilkut valkoisilla alueilla

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Väärä sukupuolileima
• Liian suuri koko
• Yli 3 mm yläpurenta, alapurenta
• Keskenään eriväriset silmät, siniset silmät
• Pienet taitto- tai pystykorvat
• Taipunut tai epämuodostunut häntä
• Liian runsas musta tai punaruskea väri (valkoisen pohjavärin puute)
• Ruskeat tai kahvinruskeat laikut ja maksanruskea kirsupigmentti


HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.


Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia koiria.


Lähde: