Espanjanvesikoirien terveys

PEVISA ja Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

Kuva: Pia Meriläinen


Espanjanvesikoira on perusterve rotu mutta erilaisia sairauksia ja vikoja voi löytyä myös perroista kuten mistä tahansa muunkin rodun edustajasta. Monia sairauksia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä oikeanlaisella ja riittävällä liikunnalla sekä ruokinnalla. Perinnöllisiä sairauksia ja vikoja pyritään välttämään tarkkaan harkituilla jalostusvalinnoilla.

Espanjanvesikoirat kuuluvat PEVISA:an eli Suomen Kennelliiton ylläpitämään perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiintyvyyttä koiraroduissa.
PEVISA-sääntöjen mukaan jalostukseen käytettäviltä koirilta on otettava lonkka- ja kyynärkuvat ja niille on tehtävä virallinen silmätarkastus. Lisäksi vastuulliset kasvattajat otattavat jalostukseen käytettävistä koirista kilpirauhasverikokeet sekä erilaisia geenitestejä. Rodulla esiintyy jonkin verran sairauksia. Pääsääntöisesti luusto- ja silmäsairauksia, sekä autoimmuunisairauksia.
Täältä voit lukea lisää espanjanvesikoirilta löydetyistä sairauksista: Terveystietoa.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA)

 • voimassa 31.12.2026 asti
 • koiralla, jota käytetään jalostukseen, tulee olla
  • ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto, koiran tulee olla kuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen
  • ennen astutusta annettu virallinen kyynärkuvauslausunto, koiran tulee olla kyynärkuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäinen.
  • ennen astutusta annettu virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kk:tta vanhempi ja jossa ei ole merkintää perinnöllisistä silmäsairauksista kaihi, PRA, PHTVL/PHPV, tRD
  • töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä, rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti
 • ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvauslausuntoa (narttu 1, uros 2 pentuetta)

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan laadittu katsaus kunkin rodun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. JTO sisältää rodun kasvattajien ja harrastajien yhteisesti päättämät jalostustavoitteet sekä keinot näihin tavoitteisiin pääsemiseen. JTO:sta löytyy myös suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja -asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa.

Jalostuksen tavoiteohjelman tulee olla jokaisen kasvattajan ohjenuora terveystilanteen parantamiseksi sekä rotujen pitämiseksi rotumääritelmää vastaavina.

Klikkaa linkkiä: Espanjanvesikoirien JTO vuosille 2022-2026