Espanjanvesikoirien terveys

PEVISA ja Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

Kuva: Pia Meriläinen


Espanjanvesikoira on perusterve rotu mutta erilaisia sairauksia ja vikoja voi löytyä myös perroista kuten mistä tahansa muunkin rodun edustajasta. Monia sairauksia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä oikeanlaisella ja riittävällä liikunnalla sekä ruokinnalla. Perinnöllisiä sairauksia ja vikoja pyritään välttämään tarkkaan harkituilla jalostusvalinnoilla.
Täältä voit lukea lisää espanjanvesikoirilta löydetyistä sairauksista: Terveystietoa.

Espanjanvesikoirat kuuluvat PEVISA:an eli Suomen Kennelliiton ylläpitämään perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan jolla pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiintyvyyttä koiraroduissa.

Espanjanvesikoirien PEVISA-ohjelma

  • voimassa vuodesta 2006, on voimassa 31.12.2016 asti
  • koiralla, jota käytetään jalostukseen, tulee olla
    • ennen astutusta annettu virallinen lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on D. Koiran tulee olla lonkkakuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäisiä.
    • ennen astutusta annettu virallinen kyynärkuvauslausunto, ei raja-arvoa. Koiran tulee olla kyynärkuvaushetkellä vähintään 12 kk:n ikäisiä.
    • ennen astutusta annettu virallinen silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kk:tta vanhempi ja jossa ei ole merkintää perinnöllisistä silmäsairauksista kaihi, PRA, PHTVL/PHPV asteet 2-6, gRD tai tRD

Lisää tietoa espanjanvesikoirien terveystutkimuksista


Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan laadittu katsaus kunkin rodun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. JTO sisältää rodun kasvattajien ja harrastajien yhteisesti päättämät jalostustavoitteet sekä keinot näihin tavoitteisiin pääsemiseen. JTO:sta löytyy myös suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja -asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa.

PEVISA-ohjelma on osa JTO:ta. PEVISA:n tulee perustua JTO:ssa esitettyihin seikkoihin rodun tilanteesta.

Tavoiteohjelma ja PEVISA-ohjelma päivitetään vähintään kerran viidessä vuodessa, tarvittaessa useamminkin. JTO:n ja PEVISA:n muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO ja PEVISA-ohjelma toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi.


Espanjanvesikoirien JTO vuosille 2012-2016