Ottaisinko sijoituskoiran?Linkki Suomen Kennelliiton ylläpitämälle sivustolle.

Hanki koira.fi - Ottaisinko sijoituskoiran?


Mitä tarkoittaa sijoituskoira Lempeen kennelistä?

Sijoitussopimus solmitaan kasvattajan (luovuttaja) ja haltijan (vastaanottaja) kesken. Pennun "kauppahintana" on kasvattajan oikeus teetättää koiralla yksi pentue 4v ikään mennessä. Pennusta maksetaan ns. vakuusmaksu joka saa olla enintään puolet koiran arvosta. Vakuusmaksu palautetaan pentueen jälkeen, tai jos sijoitussopimus purkautuu ilman pentuetta, jää vakuusmaksu luovuttajalle koiran arvona.

Kasvattaja on sijoitussopimuksen voimassaoloajan koiran virallinen omistaja sopimuksessa
mainitun ajan ja sijoitusperhe koiran haltija. Sopimusajan umpeuduttua siirtyy koira sijoitusperheen (vastaanottaja) omistukseen, on koiralla teetetty pentue tai ei. Hyvässä sijoitusyhteistyössä vastaanottaja ei huomaa arkielämässä juurikaan eroa sen välillä onko kotona asuva koira sijoituskoira vai omaksi ostettu. Luovuttaja voi pidättää itsellään näyttelyasettamis- ja kilpailuoikeuden, joka tarkoittaa sitä, että luovuttaja voi viedä halutessaan koiraa näyttelyihin tai rodunomaisiin kokeisiin. Myös haltijalla on oikeus omalla kustannuksellaan kilpailla koiran kanssa. Koiran haltija huolehtii koiran arkipäivän tarpeista
ja saa sijoitussopimuksella koiran hallintaoikeuden. Kulujen jaossa noudatetaan seuraavaa sääntöä: luovuttaja vastaa jalostuskäytön aiheuttamista kuluista (terveystarkastukset, astutusmaksu, nartun lisäruokinta kanto- ja tiineysaikana, näyttely- ja koemaksut, yms.) Lempeen kennelin kaikki jalostukseen käytettävät koirat terveystutkitaan voimassa olevan JTO:n (Jalostuksen tavoiteohjelman) suosituksien mukaisesti. Vastaanottaja vastaa koiran tavanomaisesta hoidosta aiheutuvista kuluista (mm. ruokinta, koiravero, vakuutukset, sairaskulut, rokotukset, yms.).

Suomen Kennelliitto on laatinut kasvattajien avuksi pohjan sijoitussopimuksesta, jota
Kennelliiton jäsenillä on velvollisuus käyttää. Tämän sopimuksen mukaisesti sijoitussopimus on voimassa sen ajan, kunnes narttu on synnyttänyt luovuttajan kennelnimelle yhden tai kaksi pentuetta tai täyttänyt 3-4 vuotta. Onnistuneimmat sijoitussopimukset onkin laadittu Kennelliiton sopimusta pohjana käyttäen, jolloin kaikki asiat tulee sovittua kirjallisesti. Sopimus turvaa kummankin osapuolen edut antaen samalla riittävän turvan epäoikeudenmukaista toimintaa kohtaan. Siinä on myös huomioitu kattavasti kaikki asiaan liittyvät seikat ja jätetty mahdollisuus yksilöllisten ehtojen laatimiseen.

Kennelliiton sijoitussopimus


Miksi kasvattaja sijoittaa pennun?

Harvalla suomalaisella koirankasvattajalla on mahdollisuutta pitää kotonaan suurta
koiralaumaa ja kasvatustyön jatkuvuuden takia kasvattaja sijoittaa usein pentueen lupaavimmat yksilöt. Sijoituskoirien avulla kasvattaja takaa kasvatustyönsä laadun, sillä sen turvaamiseksi hänellä on oltava käytössään riittävästi jalostuskoiria, jotka mahdollistavat sen, että myös karsintaa voidaan tarvittaessa suorittaa.

Kasvattajan ensimmäisenä intressinä antaa koira sijoitukseen on siis jalostuksellinen. Hän
toivoo, että parin-kolmen vuoden päästä tänään sijoitettu koira voi jatkaa omaa sukuaan. Aina toive ei kuitenkaan toteudu. Vaikka pentu olisi kuinka lupaava yksilö ei ole takeita, että siitä kehittyisi jalostusmielessäkin keskitasoa parempi yksilö. Koirasta ei kehittynytkään ulkomuodollisesti riittävän hyvää; pysyvät hampaat tai purenta ei olekaan oikeanlainen; koira ei omaa sille toivottuja metsästysominaisuuksia; koira ei tule kantavaksi tmv. Koiran arkipäivään tällaiset asiat eivät useinkaan vaikuta mitenkään. Siitä yksilöstä ei vaan tullut seuraavaa sukunsa jatkajaa ja sijoitussopimus puretaan.Ottaisinko minä sijoituspennun?

Sijoituskoira saattaa tarjota rodusta kiinnostuneelle "ponnahduslaudan" aktiiviseen
koiraharrastukseen. Kasvattajan ensimmäisenä intressinä on sijoitussopimuksen avulla jättää jalostustyönsä jatkaja omistukseensa. Näin ollen sijoitukseen tarjottavan yksilön tulisi olla pentueensa lupaavin pentu. Sijoituskoiran avulla koiraharrastajalle tarjotaan mahdollisuutta saada hyvä rotunsa edustaja ja mahdollisesti tulevaisuudessa hänen oman kasvatustyönsä kantakoira. Useat kasvattajat ovatkin kertoneet, että heidän ensimmäinen koiransa on ollut sijoituskoira. (Näin on myös oma kasvattajan taipaleeni alkanut.) Sijoituskoiran avulla on ehkä helpompaa "ujuttautua rotuun sisälle" ja samalla saada
koiran kasvattajasta aktiivinen yhteistyökumppani ja opettaja, joka näyttää kädestä pitäen kasvatukseen liittyvät salat: näyttelyttäminen, rodun omaiset kokeet, astutus, synnytys, pentujen hoito jne. Moni sijoituskoiran ottanut kokeekin, että sijoituskoiran avulla he ovat saaneet sellaista kokemusta koiraharrastuksesta josta koiran ostaja ehkä jää paitsi. Ikävä kyllä myös kasvatustyön nurjapuoli tulee joskus sijoituskoiran omistajalle tutuksi.

Sijoitussopimuksen aikana luovuttaja ja vastaanottaja joutuvat suhteeseen, joka kestää useita vuosia ja vaatii onnistuakseen kummankin osapuolen joustavuutta, yhteistyökykyä ja
rehellistä mieltä. Onnistumisen edellytykset siis kasvavat, kun sijoitussopimuksen kummatkin osapuolet toimivat sijoitussopimuksen alkuperäinen tarkoitus mielessä pitäen. Onnistuneet sijoitussopimukset on aina laadittu Suomen Kennelliiton sopimuspohjalle ja kaikista asioista on sovittu kirjallisesti. Suullisia sopimuksia on vaikea todistaa jos asioista tulee riitaa.

Kun kummatkin sopijaosapuolet ovat valmiita joustamaan, tekemään kompromisseja ja
toimimaan koiran ja koko rodun parhaaksi ei ongelmia yleensä tule. Myös sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky ovat taitoja, joita onnistuneen sijoitussopimuksen luomiseksi tarvitaan.


Vastaanottajan velvollisuudet

Vastaanottajan tehtävänä on ymmärtää millaisia velvollisuuksia sijoituskoiran ottaminen tuo tullessaan. Lue aina sopimus huolella ennen allekirjoittamista! Sijoituskoira ei ole suinkaan vain "ilmainen koira", vaan se on jopa vaativampi kuin tavallinen, kotikoiraksi hankittu kaveri. Ilmaista koiraa ei ole olemassakaan. Vaikka koiran saa kotiin ilmaiseksi tai ns. puoleen hintaan, koirasta aiheutuvat kulut ovat sen kotiin tulon jälkeen samaa luokkaa kuin ostetunkin
koiran.

Vastaanottajan tärkeimmät velvollisuudet sijoitussopimuksessa on ilmoittaa luovuttajalle
nartun juoksuaikojen alkamisesta sekä pitää koira sellaisessa kunnossa, että luovuttajan on mahdollista viedä sitä näyttelyihin ja kokeisiin sekä mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää sitä jalostukseen. Sopimuksen noudattamatta jättäminen pahimmillaan voi johtaa sopimuksen purkuun
(esim. koiran juoksuaikojen alkamisesta ilmoittamatta jättäminen).Luovuttajan velvollisuudet

Luovuttajan tehtävänä on löytää sijoituskoiralle paras mahdollinen vastaanottaja. Luovuttajan tulee myös avoimesti kertoa mitä hän odottaa sijoitussopimukselta ja mitä se vaatii koiran vastaanottajalta. Luovuttajan tulee sopimuksen aikana myös muistaa, että vastaanottajan elämään saattaa kuulua muutakin kuin koiraharrastus. Sen takia hänen on ilmoitettava hyvissä ajoin, milloin hän on aikeissa viedä koiraa esim. näyttelyyn ja milloin narttu on tarkoitus astuttaa.

Myös riittävän kattavat hoito- ja ruokintaohjeet vähentävät "hoitovirheiden" syntyä. Ohjeet on annettava aina kirjallisesti.

Yksi tärkeimmistä luovuttajan velvollisuuksista on osata "irrottaa otteensa" koirasta ja olla käyttämättä sitä jalostukseen, jos se ei ole riittävän tasokas jalostuskoiraksi. On huomattavasti vaikeampaa jättää käyttämättä kuin käyttää koiraa jalostukseen. Luovuttajan tuleekin jo sijoitussopimusta tehdessään varautua siihen, että sijoitettu pentu ei välttämättä täytä kaikkia niitä korkeita vaatimuksia, joita hyvältä jalostuskoiralta vaaditaan, vaikka se olisi hoidettu juuri niin kuin luovuttaja on ohjeistanut.


Millaisen sopimuksen minä haluan kasvattajana tehdä?

Pyrkimyksenäni on kasvattaa terveitä ja rodunomaisia rotukoiria. Jalostukseen käyttämäni koiran tulee kokonaisuutena olla keskivertoa parempi yksilö; tyypiltään erinomainen, luonteeltaan moitteeton, terverakenteinen, luustokuvattu sekä hyväsukuinen käyttöominaisuuksia tietenkään unohtamatta.

Sijoitusperheeltä toivon rakastavaa kotia, jossa koira saa "harrastaa ja työskennellä", mikäli koiralla on siihen taipumuksia.

Koira tulee osallistumaan kanssani näyttelyihin 1-2krt vuodessa, yhteisesti sovittuina
ajankohtina. Näyttelyihin tai kokeisiin saa halutessaan toki koiran viedä itsekin, taikka lähteä meidän mukaan.

Tärkeää on myös sijoitusperheen myötämielinen suhtautuminen koiran osallistumisesta
metsästykseen ja näyttelyihin.
Toivottavaa tietenkin olisi, että sijoitusperhekin olisi kiinnostuneita ja/tai metsästäisivät, eestinajokoirien suhteen tämä on ehto koiran luovuttamiselle. Ajohaukun kuunteleminen ei vaadi metsästyskorttia mutta kiinnostusta kylläkin.

Koiran on myös oltava riittävässä fyysisessä kunnossa. Liian lihavaa tai huonokuntoista koiraa ei voi metsästyskokeisiin tai näyttelyihin viedä. Eestiläisten osalta toivoisin, ettei
koiraa pidetä irti metsässä, mikäli sille ei samalla anneta mahdollisuutta etsiä riistaa ja ajaa sitä. Koirasta harvemmin tulee hyvää ajokoiraa, mikäli sitä pentuna huudellaan aina takaisin luokse, taikka ei anneta sen hakea rauhassa vaan kuljeskellaan metsässä ympäriinsä. Metsään on toki hyvä mennä, mutta jos koira päästetään irti, on varauduttava odottelemaan sitä jopa tunteja. Sienestysreissulle voi lähteä, vaikka koira onkin kytketty.

En vaadi, että koiraa pitää erikseen kouluttaa, mutta kunnon tavoille se pitää opettaa. Tällä en todellakaan tarkoita, että koiraa pitäisi alistaa saati kohdella kaltoin. Täytyy muistaa sen olevan eläin omine vaistoineen ja joka haluaa luotettavan laumanjohtajan. Toivon pennusta kasvavan tasapainoisen aikuisen koiran ja siksi sille pitää opettaa asioita. Sisäsiisteys, hihnassa kulkeminen, autossa matkustaminen, jne. Aivan arkipäiväisiä asioita, jotka kuuluvat kaikkien koirien elämään. Koiran pitää saada olla koira eikä sitä saa pitää ihmisenä. Pennulle pitää näyttää muitakin maisemia kuin omaa takapihaa ja metsästysmaastoja, tutustuttaa eri paikkoihin ja erilaisiin ihmisiin sekä toisiin koiriin. Sosiaalistaa, sosiaalistaa ja sosiaalistaa.

Haluan sijoituskoiran vierailevan meillä, myös yökylässä, jotta mahdollisen pentueajan koittaessa ei koira tunne oloansa vieraaksi vaan solahtaa meidän laumaamme. Sen on tärkeää tuntea olonsa meillä turvalliseksi. Pentuja saadessaan on koira kuitenkin luonamme useita viikkoja. Halutessaan vastaanottaja saa olla mukana myös kaikissa jalostukseen liittyvissä asioissa; terveystarkastukset, astutus, synnytys ja pentujen hoito.Jos tämän luettuasi yhtään koet, että yhteistyö kanssamme kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä!