Eestinajokoirien terveys

Painisiskokset Lempeen Kassi-Alma ja Lempeen Hurja-Helka

Suomalaisen eestinajokoiran terveystilannetta rotuna on vaikea arvioida rodun vähäisen kannan vuoksi, mutta perinnöllisten vikojen ja sairauksien osalta eestinajokoiraa pidetään rodun harrastajien parissa hyvinkin terveenä rotuna. Harrastajien ja kasvattajien kesken rodun terveydentilan kokonaisvaltainen tutkiminen ja mielenkiinto tutkimuksia kohtaan onkin selkeästi viime vuosina lisääntynyt.

Vuonna 2015 teetätettiin Kennelliiton toiveesta rodussamme terveys- ja metsästysominaisuuskysely, jonka tuloksia hyödynnettiin myös jalostuksen tavoiteohjelman teossa. Kysely tullaan uusimaan noin viiden vuoden välein saadaksemme kattavaa tietoa rodusta.

Lempeen kennelin jalostukseen käytettävät koirat ovat virallisesti terveystutkittuja vähintään lonkkien ja kyynärien osalta, täten haluamme edistää rodusta dokumentoitavaa tietoa tulevaisuuden jalostusta ajatellen. Tekemiemme yhdistelmien sukusiitosasteet pyritään ptämään alhaisina parantaaksemme rodun monimuotoisuutta sekä estääksemme sisäsiittoisuuden mahdollisesti mukanaan levittämiä periytyviä sairauksia.

Jalostuksen tavoiteohjelma JTO

on Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan laadittu katsaus kunkin rodun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. JTO sisältää rodun kasvattajien ja harrastajien yhteisesti päättämät jalostustavoitteet sekä keinot näihin tavoitteisiin pääsemiseen. JTO:sta löytyy myös suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja -asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa.

Jalostuksen tavoiteohjelman tulee olla jokaisen kasvattajan ohjenuora terveystilanteen parantamiseksi sekä rotujen pitämiseksi rotumääritelmää vastaavina.

Suomen Kennelliiton Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) on osa JTO:ta. Eestinajokoira ei ainakaan vielä toistaiseksi kuulu PEVISA-ohjelmaan.

Tavoiteohjelma (ja mahdollinen) PEVISA-ohjelma päivitetään vähintään kerran viidessä vuodessa, tarvittaessa useamminkin. JTO:n ja PEVISA:n muutokset on käsiteltävä ja hyväksyttävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Rotujärjestön hyväksymä JTO ja PEVISA-ohjelma toimitetaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsiteltäväksi. Eestinajokoirien JTO on päivitetty vuoden 2019 aikana ja JTO hyväksyttiin vuosille 2021-2025.